۱۴۰۳ چهارشنبه ۳۰ خرداد

پروژه بین‌المللی مشترک بین کشورهای ایران، آلمان و عراق (2020-2022)

این پروژه سه ساله یک شبکه همکاری بین‌المللی در زمینه مشاوره برای افراد با نیازهای ویژه است. هدف‌های اصلی پروژه، طرح و بررسی مباحث نظری و مفاهیم آموزشی در زمینه مشاوره برای افراد دارای معلولیت، مطالعات تطبیقی در مورد مدل‌های کاربردی مشاوره ویژه افراد دارای معلولیت و همچنین همکاری جهت توسعه آموزش عالی در زمینه مسائل اجتماعی و آموزشی مرتبط است.

پروژه مشترک بین‌المللی در زمینه مشاوره در بافت معلولیت با همکاری شش دانشگاه از کشورهای آلمان (دانشگاه هامبورگ و هاو)، ایران (دانشگاه اصفهان و شهرکرد) و عراق (دانشگاه دهوک و کوفه) طی سال‌های 2020 تا 2022 اجرا می‌شود. این پروژه سه ساله که با هدایت پرفسور یواخیم شرودر از دانشگاه هامبورگ انجام می‌گیرد یک شبکه همکاری بین‌المللی را در زمینه مشاوره برای افراد دارای نیازهای خاص فراهم آورده است. هدف‌های اصلی پروژه شامل طرح و بررسی مباحث نظری و مفاهیم آموزشی در زمینه مشاوره برای افراد دارای معلولیت، مطالعات تطبیقی در مورد مدل‌های کاربردی مشاوره ویژه افراد دارای معلولیت در سه کشور و همچنین همکاری سه کشور جهت توسعه آموزش عالی در زمینه مسائل اجتماعی و آموزشی مرتبط با معلولیت است. این پروژه شامل سه گروه کاری است که بر مسایل خانوادگی، شغلی و تحصیلی افراد دارای معلولیت متمرکز شده است. دکتر سالار فرامرزی (گروه روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص) و دکتر اعظم نقوی (گروه مشاوره) از دانشگاه اصفهان هماهنگ‌کننده پروژه در ایران هستند.


DAAD University Dialogue with the Islamic World (2020-2022)
 
University development, research and networking on disability counseling. International cooperation project between six universities in Iraq (Dohuk and Kufa), in Iran (Shahrekord and University of Isfahan) and in Germany (the HAW and the University of Hamburg).
Team Hamburg: Prof. Dr. Louis Henri Seukwa, Negin Shah Hosseini, Prof. Dr. Joachim Schroeder, Dr Salar Faramarzi, Dr Azam Naghavi et al
The three-year project on counseling in areas of activity related to disability work brings together various disciplines to form a close cooperation network: psychology and psychotherapy, special education and social work, counseling and university didactics. The network pursues three central objectives with the project: (1) Based on an intensive interdisciplinary discussion of current educational and psychological theories and concepts on counseling for people with disabilities and (2) a comparative reflection on practical and organizational models for the implementation of counseling structures in the three countries, should (3) work together on the further development of higher education didactics in the existing special education and socio-pedagogical and psychotherapeutic courses of study at the participating universities in order to integrate the development of professional skills in counseling there. The project also planned a relatively large number of measures on Inclusive Language, Cultural Awareness, Gender Sensitivity and Intercultural Communication. All universities work with local networks of people with disabilities.
 
Related website:
under the transnational partnership

 
 
تاریخ:
1400/02/13
تعداد بازدید:
2013
منبع:
Powered by DorsaPortal