۱۴۰۲ جمعه ۱۰ آذر

نمايندگان بين‌المللي‌سازي

نام سمت
دکتر آرش شاهین رئیس کمیته بین‌المللی‌سازی دانشگاه اصفهان
دکتر حمیدرضا پاشازانوس مسئول بین‌المللی‌سازی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دکتر محمدرضا ستوده‌نیا مسئول بین‌المللی‌سازی دانشکده الهیات و معارف اهل‌البیت (ع)
دکتر حمید صالحی مسئول بین‌المللی‌سازی دانشکده تربیت بدنی
دکتر افشین پرورده
مسئول بین‌المللی‌سازی دانشکده ریاضی و آمار
دکتر راضیه واحد دهکردی مسئول بین‌المللی‌سازی دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار
دکتر سعید کتابی مسئول بین‌المللی‌سازی دانشکده زبان‌های خارجی
دکتر اکبر امیدوار سیاهکل مسئول بین‌المللی‌سازی دانشکده شیمی
دکتر سید امیر مسعود شهرام‌نیا مسئول بین‌المللی‌سازی دانشکده علوم اداری و اقتصاد
دکتر اعظم نقوی مسئول بین‌المللی‌سازی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دکتر فاطمه جوادی زرنقی مسئول بین‌المللی‌سازی دانشکده علوم و فناوری‌های زیستی
دکتر امیرمهرداد محمدحجازی مسئول بین‌المللی‌سازی دانشکده عمران و حمل و نقل
دکتر اسماعیل حسن‌زاده مسئول بین‌المللی‌سازی دانشکده فیزیک
دکتر فریا نصیری مفخم مسئول بین‌المللی‌سازی دانشکده کامپیوتر
دکتر میثم تدین مسئول بین‌المللی‌سازی گروه زمین‌شناسی
دکتر محمدرضا شمس مسئول بین‌المللی‌سازی مرکز آموزش عالی شهرضا
دکتر اعظم نقوی رئیس کارگروه ایجاد و توسعه همکاری با دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور مالزی
تاریخ به روز رسانی:
1402/09/06
تعداد بازدید:
8310
Powered by DorsaPortal