۱۴۰۳ يکشنبه ۲۴ تير
كميته بين‌المللي‌سازي

تعريف

كميته بين‌المللي‌سازي يكي از اركان شوراي سياست‌گذاري است كه به منظور ارتباط و هماهنگي بين شورا و ساير واحدهاي دانشگاه اعم از معاونت‌ها و دانشكده‌هاي دانشگاه موجوديت مي‌يابد. هدف از ايجاد كميته، هماهنگي و ارتباط بين دانشكده‌ها و بررسي مسايل و اهداف مربوط به بين‌المللي‌سازي در دانشگاه، معاونت‌ها و دانشكده‌هاي دانشگاه است كه در اين خصوص راه‌كارهايي را به شورا پيشنهاد مي‌نمايد.

 

وظايف

                  بررسي آيين‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، خط‌مشي‌ها و رويه‌هاي مربوط به بين‌المللي‌سازي دانشگاه و پيشنهاد به شورا

بررسي مسايل و مشكلات بين‌المللي‌سازي معاونت‌ها و دانشكده‌ها پيشنهاد شده توسط نمايندگان مسئول و نيز ساير واحدهاي مربوط و پيشنهاد راه‌كارها به شورا

طرح و بررسي سياست‌هاي مربوط به بين‌المللي‌سازي معاونت‌ها و دانشكده‌ها و پيشنهاد به شورا

طرح و بررسي و تأييد گزارش‌هاي پيشرفت كار بين‌المللي‌سازي ارايه شده توسط نمايندگان مسئول هر سه ماه يك بار و ارايه طريق جهت ارتقاي آن

طرح و بررسي كليه امور بين‌المللي‌سازي (برگزاري‌ها، اعزام‌ها، كنفرانس‌هاي بين‌المللي، نشست‌هاي علمي تخصصي بين‌المللي، كارگاه‌هاي آموزشي و پژوهشي بين‌المللي، سفرهاي علمي اعضاي هيأت علمي دانشگاه و هيأت‌هاي اعزامي به خارج از كشور، تبادل استاد و دانشجو در سطح بين‌الملل، اساتيد وابسته، كليه همكاري‌ها و فعاليت‌هاي برون‌مرزي و درون‌مرزي در سطح بين‌الملل و ساير امور مربوط) و پيشنهاد راه‌كار به شورا

بررسي عملكرد و برنامه‌هاي سالانه در امر بين‌المللي‌سازي معاونت‌ها و دانشكده‌ها و تعيين بودجه مورد نياز و پيشنهاد به شورا

 

اعضا

دبير شورا به عنوان رئيس كميته

جانشين مسئول دبيرخانه به عنوان دبير كميته

نمايندگان مسئول بين‌المللي‌سازي معاونت‌هاي دانشگاه

نمايندگان مسئول بين‌المللي‌سازي دانشكده‌ها

 

 

تاریخ به روزرسانی:
1398/06/27
تعداد بازدید:
4401
Powered by DorsaPortal