۱۴۰۲ پنج شنبه ۱۳ مهر
1398-همايش بين‌المللي مطالعات صفويه روابط فرهنگي ايران و اروپا-2019

 

همايش بين‌المللي مطالعات صفويه روابط فرهنگي ايران و اروپا در روزهاي 9 و 8 ارديبهشت ماه 1398 با حضور استادان و پژوهشگران داخلي و خارجي كه جمعاً 46 مقاله (11 مقالۀ آن را استادان كشورهاي اروپايي و 35 مقاله را استادان و پژوهشگران دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي ايران) ارائه نمودند. اين همايش بين‌المللي با مشاركت انستيتو ايران‌شناسي مركز آكادمي علوم اتريش (وين) و قطب علمي مطالعات فرهنگ و تمدن شيعه در دوره صفويه و گروه تاريخ برگزار گرديد.

در اين همايش دو روزه كه با حضور مدعوين و شركت كنندگان داخلي و خارجي برگزار شد جهت ارائۀ مقالات و سخنراني برنامه ها در چندين پنل و به صورت همزمان در تالار صائب، تالار دكتر رباني و تالار دكتر مهرعلييزاده برگزار گرديد. از جمله سخنرانان در همايش دكتر منصور صفت گل، دكتر محمد بختياري، دكتر جهانبخش ثواقب، دكتر نصرالله پور محمدي املشي، دكتر بدرالسادات عليزاده مقدم، دكتر محمد شورميج، دكتر محمدحسين فروغي، دكتر جعفر نوري، دكتر محسن بهرام نژاد، دكتر محمدرضا شهيدي پاك، دكتر مقصود علي صادقي، دكتر وحيد عابدين پور، دكتر حسين اسكندري، دكتر علي اكبر كجباف، دكتر محمد باقر خزائيلي، دكتر بهمن زينلي و خانم دكتر نزهت احمدي از اساتيد و همكاران داخل كشور مقالات خويش را ارايه نمودند. در اين ميان مقالاتي از اساتيد خارجي نيز مطرح و ارايه شد.

 

Dr. Jose Cutillas¸ Dr. Selim Gungorurler¸ Dr. Giorgio Rota¸ Dr. Ferenc Csirkes¸ Dr. Lukas Rybar¸ Ms. Negar Habibi, Mr. Grigol Beradze, Tomoko Morikawa

علاوه بر اين تعدادي از دانشجويان و پژوهشگراني كه مقالات ارسالي آنان در همايش پذيرفته شده بود از جمله خانم ها آرزو كروبي، نسيم سعيد، آقا علي شهوند، آقاي علي ابوالقاسمي مقالات خود را در قالب سخنراني ارايه نمودند، كه در پيوست ارائه شده است.

با توجه به آنكه محل برگزاري همايش در اصفهان، پايتخت صفويان برگزار گرديد و آثار تاريخي متعددي از آن دوران در اصفهان برجامانده بخشي از برنامۀ همايش به ديدار از آثار تاريخي اصفهان گذشت. بازديد از سي وسه پل، پل خواجو، ميدان نقش جهان، بازديد از كليساي وانك و بيت اللحم، همچنين درآخرين روز ديدار از كنيسه قبرستان استراخاتون در پيربكران از ديگر برنامه هاي اين همايش دو روزه بود.

لازم به ذكر است در روز اول اين همايش تجليلي از مقام علمي استاد جناب آقاي دكتر حسين ميرجعفري و استاد مرحوم دكتر لقمان دهقان نيري اساتيد بازنشسته گروه تاريخ دانشگاه اصفهان به پاس زحمات بي دريغشان در گروه تاريخ صورت پذيرفت.

همايش بين الملل مطالعات صفوي (روابط فرهنگي ايران و اروپا عصر صفوي) در تاريخ هاي 9 و 8 ارديبهشت 1398 در دانشكده ادبيات و علوم انساني با حضور اساتيد، پژوهشگران و علاقمندان به اين حوزه برگزار گرديد. با توجه برنامه ريزي هاي قبلي از سوي عوامل اجرايي و علمي همايش جلسات در پنل‌هاي مختلف و در تالار صائب، تالار مرحوم دكتر مهرعليزاده و مرحوم دكتر رباني برگزار گرديد. افتتاحيه در ساعت 8:30 روز 8 ارديبهشت با تلاوت قرآن كريم و سرود جمهوري اسلامي آغاز به كار كرد. گزارشي از روند امور از زمان شروع اقدامات لازم براي برگزاري همايش تا زمان برگزاري از سوي دبير علميه همايش دكتر علي اكبر كجباف ارائه شد. سپس سخنراني معاون انستيتو ايران شناسي اتريش Ms. Christine Noelle-Karimi، دكتر طالبي رئيس دانشگاه اصفهان، دكتر مرتضي دهقان نژاد رئيس دانشكده ادبيات و علوم انساني، سخنراني دكتر اصفهانيان ادامه يافت. پس از آن از مقام علمي آقايان دكتر حسين ميرجعفري و لقمان دهقان نيري تقدير و تشكر شد و با اهداي هدايا مراسم تجليل خاتمه يافت. اين بخش از برنامه با سخنراني دكتر زهراني مدير راهبردي وزيرامور خارجه و پذيرايي پايان يافت.

پس از آن طبق برنامه ريزي قبلي نويسندگان مقالات خويش را ارائه داده اند كه در ذيل به آن اشاره خواهد شد:

نشست اول- پنل اول : The Spanish soldier Gutierrr de mon Dr. Jose Cutillas با موضوع آغاز به كار كرد.

دكتر منصور صفت گل (استاد گروه تاريخ دانشگاه تهران): بازانديشي در پژوهش هاي مربوط به روابط ايران و اروپا در عصر صفوي.

Rota: The adventure of two less_known late 17th- century italion missionaries in Persia and their travel account.

در پنل دوم نشست اول:

دكتر بدرالسادات عليزاده مقدم (استاديار دانشگاه پيام نور): بررسي زمينه ها و علايق مشترك ميان ايران و لهستان در دوره صفويه (با تاكيد بر دوره شاه عباس اول).

دكتر محمد بختياري (استاديار تاريخ دانشگاه بين المللي امام خميني): راههاي ارتباطي ايران و اروپا در دوره صفويه و موانع و مشكلات مسافرت در آنها.

Selim: Three Persian Documents Regarding the Ottoman- Safavid Rapprochement in the Late-Seventeenth Century.

پنل سوم نشست اول:

Morikawa: Intermediary Agents Between: Armenian Merchants in the 17th Century.

دكتر جهانبخش ثواقب: تعاملات علمي، هنري و فرهنگي ايران و اروپا در عصر صفويه.

دكتر نصراله پور محمدي املشي: مناسبات سياسي ايران و لهستان در دوره ي صفويه (چرايي و چگونگي آن) .

Rybar: Shirvan and Russo- Persian Trade and Diplomatic Policy in the 16th Century.

دكتر محسن بهرام نژاد: واكاوي فعاليت تبشيري فرقۀ آگوستيني: ناكامي فكري- فرهنگي پرتغالي و اسپانيايي ها در ايران عهد صفوي.

Csirkes: The Politics of Persian Turkish and Arabic in Iran and the Ottoman Empire Meta and cross- linguistic Word-piay in the Divan of Masih of Tabriz.

دكتر نزهت احمدي (دانشيار تاريخ دانشگاه اصفهان): كالاهاي فرنگي در جامعه ايراني.

Beradze Habibi: Iranian Occidentalism: The SafVID Gaze to the OccidentaLS.

نشست دوم- پنل اول: در تالار رباني برگزار و از ساعت 30: 14تا 17 ادامه يافت:

نسيم سعيد (كارشناس ارشد تاريخ ايران اسلامي): .اكنش طبقات اجتماعي ايران، به ورود ساعتهاي مكانيكي اروپايي در دوره حكومت صفويه.

دكتر محمد حسين فروغي: فرمان شاه سلطان حسين صفوي آزادي توليد و تجارت شراب به فرانسويان و علل آن.

Anna Tomasovszky: Hobsburg and Safavid relations during the Long Turkish War.

محمدرضا شهيدي پاك (استاديار دانشگاه آزاد اسلام تهران مركز): روابط ايران و اروپا بر اساس تاريخ ايبري و تأسيس دولت استشراقي پرتغال.

علي شهوند (دانشجوي دكتري تاريخ ايران اسلامي): پناهندگي و شاهي سوني جلالي ها: پيامد جنگ عثماني و اترش و تأثير آن بر روابط صفويه و عثماني در دوره شاه عباس اول (1017- 1019ه.ق/ 1608-1610م).

علي ابوالقاسمي (دانشجويي دكتري تاريخ ايران اسلامي): بازخواني آيين عزاداري ماه محرم در سياحتنامۀ اولياء چلبي و بررسي تشابهات آن با اشارات سياحان اروپايي در عصر صفويه.

نشست اول- پنل سوم: در تالار دكتر مهرعليزاده زمان 30: 14 الي 30: 16

دكتر محمد شورميج (دانشگاه پيام نور): تحليلي بر تأثير روابط خارجي ايران با اروپا در عصر صفوي تا پايان شاه عباس اول (مطالعه موردي روسيه).

آرزو كروبي (دانشجوي دكتري تاريخ ايران اسلامي): نگاهي انتقادي به كاستي هاي اخلاق ايرانيان از منظر سفرنامه نويسان اروپايي عصر صفويه.

دكتر جعفر نوري (استاديار ايران‌شناسي دانشگاه ميبد): تحليلي بر مناسبات كمپاني هند شرقي هلند با دولت صفويه از شاه عباس اول تا پايان شاه عباس دوم (996- 1045 ه.ق).

دكتر مقصودعلي صادقي (دانشيار تاريخ دانشگاه تربيت مدرس): مساله زبان در مناسبات ايران و اروپا عصر صفوي. دكتر وحيد عابدين پور (استاديار دانشگاه علوم پزشكي): بررسي نقش و اهميت هنر در روابط خارجي ايران و اروپا در عصر صفوي با (تأكيد بر دوره شاه عباس تا پايان عصر صفوي).

دكتر حسين اسكندري: (دكتري تاريخ ايران اسلامي دانشگاه خليج فارس): اروپائيان و تحول در ابزارهاي نظامي صفويه.

در روز دوم همايش به تاريخ 9 ارديبهشت 1398

نشست اول-پنل اول:

Rudi Matthee: Iran and the Christian Missionary Experience: between TOLERANCE and Refutation.

دكتر علي اكبر جعفري (دانشيار تاريخ دانشگاه اصفهان): چند سويگي در روابط ايران و ايتاليا در دوره صفويه.

دكتر محمدعلي چلونگر (استاد تاريخ دانشگاه اصفهان): تبيين و تحليل نقش ساختار خارجي صفويان در فرآيند تمدني دولت صفويه با تأكيد بر ديپلماسي.

دكتر بهمن زينلي (استاديار تاريخ دانشگاه اصفهان): تحليلي بر نظام آموزشي مدارس ديني عصر صفويه (اصفهان) از ديدگاه سفرنامه نويسان اروپايي.

دكتر صفورا ترك لاداني (استاديار فرانسه دانشگاه اصفهان): از ايران وهم آلود تا ايران آرماني: نقش سفرنامه هاي فرانسوي قرون 17 و 18 در باب ايران بر تحولات فرهنگي و دبي در جامعه فرانسه.

دكتر علي اكبر كجباف (استاد تاريخ دانشگاه اصفهان): نقش و تأثير تجارت بين المللي دوره صفويه در روابط ايران و اروپا.

دكتر محمدباقر خزائيلي (استاديار دانشگاه صنعتي اصفهان): بررسي چرايي عدم شكل گيري گفتمان علمي ايران با اروپا در عصر صفوي.

دكتر يعقوب خزائي (استاديار تاريخ دانشگاه بين المللي امام خميني): تبيين جامعه شناسي فرهنگ خوراك ايرانيان و فرنگي ها در عصر صفويه.

دكتر الهه محبوب (رئيس اداره مطالعات تخصصي مركز اسناد آستان قدس رضوي): بررسي و تبيين ارزش هاي اطلاعاتي اسناد صفويه آستان قدس براي پژوهش هاي صفويه شناسي در اروپا.

علاوه بر اين آماده سازي تصحيح و تحشيه كتاب " جنگ احمد غلام" توسط دكتر علي اكبر كجباف، دكتر عابدين پور و خانم دكتر سمايي ، چاپ و نشر كتاب دلگشا توسط خانم دكتر نزهت احمدي از ديگر برنامه هاي همايش مطالعات صفويه بود.

 
تاریخ به روزرسانی:
1398/08/06
تعداد بازدید:
2390
دانشگاه اصفهان
نشانی: اصفهان، میدان آزادی، خیابان هزار جریب، دانشگاه اصفهان، دفتر همکاری‌های علمی بین‌المللی
کدپستی:  7344181746
نشانی پست الکترونیک: int-office@ui.ac.ir
شماره تماس: 37932040-31-98+
Powered by DorsaPortal